Als een Pluimveebedrijf Salmonella positief is getest, dan gaan wij met de pluimveehouder in overleg hoe van dit probleem af te komen. Op voorhand bekijken wij samen het bedrijf en bespreken de mogelijke knelpunten. Het is algemeen bekend dat salmonella’s niet tegen hoge temperaturen kunnen. Wij adviseren dan ook altijd om bij een Salmonella positieve status met heet water te reinigen. Dit heeft het beste resultaat. Vandaar ook dat wij onze nieuwe roosterwasser hebben ontwikkeld voor reiniging met heet water. Zo kunne wij niet alleen de stal, maar ook de complete stalinventaris met heet water reinigen. Verder adviseren wij meestal een sterk reinigingsmiddel te gebruiken. Zo’n middel hebben wij speciaal laten ontwikkelen voor de Pluimveetak en hebben wij altijd op voorhand bij. Het gespecialiseerde personeel van Agro Clean Nederland BV moet er verder zorg voor dragen dat de Salmonella verdwijnt.

Tot slot overleggen wij vaak met het ontsmettingsbedrijf welke ontsmetting het best past bij de gekozen reinigingsmethode.